PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS WWW.ASMARA.LT ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.ASMARA.LT INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2024 01 01

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.asmara.lt naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir  UAB "Asmara", įmonės kodas: 302632368, registracijos adresas: Servitutų g. 65a, Kaunas, kaip interneto svetainės www.asmara.lt (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.
Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose. Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi Manilla.lt interneto svetaine.

1. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

Norėdami naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, jus turite:

  • Būti ne jaunesnis nei aštuoniolikos (18) metų;
  • Sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika;
  • Užsiregistruodami Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

2. WWW.ASMARA.LT PASKYRA

2.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Pardavėjo paslaugomis Jūs turite teisę registruotis www.asmara.lt interneto tinklapyje.
2.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.
2.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.
2.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami www.asmara.lt paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.
2.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu, Jūs patvirtinate ir garantuojate Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo www.asmara.lt paskyrą.
2.6. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.
2.7. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.
2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius www.asmara.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Pardavėją. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.
2.9. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.
2.10. Naudodamiesi Pardavėjo Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.
2.11. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Pardavėjo Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje yra draudžiami.
2.12. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika.
2.2. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Pardavėjui. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis www.asmara.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.
2.3. Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Pardavėjas Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyra neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą asmara.lt Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.
2.4. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.
2.5. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.
2.17. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar Pardavėjo teikiamas paslaugas.

3. PIRKIMO PROCESAS

3.1. Kiekvienas Pirkėjas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos.
3.2. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas; elektroninį paštą; adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
3.3. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Pirkėjams yra prisijungimas prie Paskyros.
3.4. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.
3.5. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su asmara.lt valdytoju UAB "Asmara", įmonės kodas: 302632368, registracijos adresas: Servitutų g. 65a, Kaunas.
3.6. Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs.
3.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
3.8. Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis asmara.lt paruotuve.
3.9. Pirkėjui PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu – PDF formatu (e-sąskaita).

4.PREKIŲ KAINOS, NUOLAIDOS, APMOKĖJIMAI IR TERMINAI

4.1. www.asmara.lt Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
4.2. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina yra akcijinė, nebent nurodyta ar pažymėta kitaip.
4.3. Už www.asmara.lt parduotuvėje prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais per PAYSERA mokejimų sistemą.
4.4. Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą per PAYSERA mokėjimų sistemą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip.
4.5. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
4.6. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 1 valandą nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

5.PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA, NAUDOJIMAS IR TINKAMUMO NAUDOTI (GALIOJIMO) TERMINAI

5.1. Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako UAB "Asmara", įmonės kodas: 302632368, registracijos adresas: Servitutų g. 65a, Kaunas, nebent įstatymai numatytų kitaip.
5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.asmara.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
5.4. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
5.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
5.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

6. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

6.1 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
6.1.1 Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
6.1.2 Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos arba pardavėjo atsiųstą Prekių grąžinimo prašymą. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui el. paštu sales@asmara.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas per 2 (dvi) darbo dienas susisiekia su Pirkėju.
6.1.3 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam išsiųsta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
6.1.4 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, taikomos Taisyklių 6.2 arba 6.3 punkte numatytos nuostatos.
6.2 Tinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje asmara.lt, keitimo ir grąžinimo taisyklės:6.2.1 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu sales@asmara.lt.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos.6.2.2 Gavęs Pirkėjo prašymą, susisiekiame per 2 (dvi) darbo dienas ir suderiname prekės grąžinimo detales.
6.2.3 Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:
6.2.3.1 grąžinama prekė yra originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
6.2.3.2 prekė nėra pirkėjo sugadinta;
6.2.3.3 prekė yra nepanaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeista pakuotė ir kt.;
6.2.3.4 prekė grąžinama tokios pačios sudėties, kokia buvo pirkėjo gauta, kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.
6.2.4 Grąžinant prekes be Pardavėjo kaltės, sumokėta pristatymo kaina nebus grąžinama.
6.2.5 Gavus prekę ir įsitikinus, kad ji nenaudota, per 14 d.d. pinigai bus grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta prekės grąžinimo formoje.6.2.6 Pirkėjas prekes grąžina savo sąskaita Pardavėjo prekybos vietos adresu Servitutų g. 65a, Kaunas.6.3 Netinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje asmara.lt, keitimo ir grąžinimo taisyklės:
6.3.1 Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
6.3.2 Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
6.3.2.1 pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
6.3.2.2 atitinkamai sumažinti prekės kainą;6.3.2.3 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;6.3.2.4 vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
6.3.3 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 6.3.2 numatytų būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas grąžinimo formą ir grąžina prekę Pardavėjui 6.4 punkte nurodytais rekvizitais.
6.3.4 Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas.
6.4 Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
6.4.1 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu sales@asmara.lt.
6.4.2 Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
6.5 Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę išsiųsdamas ją adresu: UAB ASMARA Servitutų g. 65a Kaunas.
6.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.